Hyperbase 1.2  (Info)  Home Fehler entdeckt? --> Änderung beantragen
(Root)
Root
Bauteile-Katalog Deutsch
Hauptgruppe
Untergruppe
Hauptrubriken[237]
•Rubriken[429]
Oszillator DIL-GehäuseUntergruppe=Oszillatoren, Takt- und Timer-ICs
Rubrik=Oszillator DIL-14
Rubrik=Oszillator DIL-8
Hersteller[2]=CARDINAL,HOSONIC
Link zum Versenden:
https://elektronikbranche.ch/DATABASE/locate.php?Hauptrubrik=Oszillator%20DIL-Geh%E4use